Det vil bli avholdt medlemsmøte på Viks selskapslokaler tirsdag 19.oktober klokka 18. Det vil bli servering av kaffe og kringle.

Agendaen for møtet er:

  • Informasjon om tilstanden på bryggefronten og foreslåtte tiltak
  • Informasjon om fornying av det elektriske anlegget på bryggene