Referat og PowerPoint fra medlemsmøte 04.03.2022 ligger nå ute under Medlemsinfo - Års/medlemsmøte