Styret viser til medlemsmøte i båtforeningen og baserer seg på at det vi må etablere ny bryggefront. Det som det skal stemmes over er om det i tillegg skal reetableres fundament og betongplate for å kunne montere kranen i tilsvarende posisjon ift. ny bryggefront. Det er nedenfor vist et budsjett for disse arbeidene.

 

 

Bildet ligger også som egen fil nederst.

 

Det er i estimatet over tatt utgangspunkt i overslag fra entreprenør. Basert på en vurdering av summene for forventet tillegg og usikkerhetsavsetning satt noe ned i en vurdering om omfanget på det som skal gjøres (antall deloppgaver) er lavt og prisene i stor grad er forankret hos utførende entreprenør.

 

Årsmøtet skal stemme over disse sakene:

 • Spuntfront (anses allerede avgjort):                           1,79 MNOK
 • Kran inkludert forhøyet fundament og betongplate:     0,63 MNOK

 

Finansiering:

 

 • Finansiering av ny spunt : Øke medlemskontingent til 1800 (300 kr opp)
 • Finansiering av reetablering av kran: Betale egenandel pr løft. 300kr inntil 20fot. 500kr fra 20 fot

 

Alternativ modell er ingen prisøkning eller egenandel. Konsekvensene ved disse alternativene vil bli nærmere belyst på årsmøtet.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Valg 2022 båtforening skjærviken.pdf)Valg 2022 båtforening skjærviken[Valg 2022 båtforening skjærviken]116 kB
Last ned denne filen (Nedbetalingsplan kr. 2.500.000 med renteøkning.pdf)Nedbetalingsplan kr. 2.500.000 med 1% renteøkning[Nedbetalingsplan kr. 2.500.000 med 1% renteøkning]193 kB
Last ned denne filen (Båtforening Regnskap 2021 del 2.pdf)Båtforening Regnskap 2021 del 2[Båtforening Regnskap 2021 del 2]96 kB
Last ned denne filen (Båtforening Regnskap 2021 del 1.pdf)Båtforening Regnskap 2021 del 1[Båtforening Regnskap 2021 del 1]175 kB
Last ned denne filen (Båtforening Budsjett ny bryggefront.png)Båtforening Budsjett ny bryggefront[Båtforening Budsjett ny bryggefront]50 kB
Last ned denne filen (Båtforening Budsjett 2022.pdf)Båtforening Budsjett 2022[Båtforening Budsjett 2022]178 kB
Last ned denne filen (Årsberetning 2021.pdf)Årsberetning 2021[Årsberetning 2021]52 kB

Siden den forrige innkallingen til Skjærviken båtforening sitt årsmøte ble sendt ut for sent i henhold til foreningens lover, har styret bestemt følgende:

 

Det vil fredag 4.mars bli avholdt et medlemsmøte på Viks selskapslokaler klokka 18. 

 

Agendaen vil være:

 1. Orientering om ny bryggefront:
  1. Status på tilstanden - registrering av bevegelser. Styrets anbefaling av tiltak.
  2. Presentasjon av mottatte tilbud på ny bryggefront inklusiv innstilling.
  3. Vurdering av opp- og utløfting båter. Presentasjon av styrets anbefaling.     
 2. Orientering om tilbygget og renhold av våtrommet (dusj og toalett)
 3. Andre saker? 

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 24.mars på Viks selskapslokaler klokka 18.

Agendaen vil være:

 1. Åpning, godkjenning av innkalling til årsmøte 
 2. Valg av møtedirigent 
 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 
 4. Styrets årsberetning 
 5. Gjennomgang regnskap 
 6. Budsjett 
 7. Valg 
 8. Innkommende forslag

 

Etter årsmøtet er avholdt vil det bli avstemming av følgende saker:

 • Skal vi etablere ny spuntvegg?
 • Styret ber om mandat av årsmøte til å forhandle fram og gjennomføre den løsningen styret anbefaler.
 • Styret ber om mandat til å gjennomføre anbefalt løsning for opp- og utløfting av båter.

 

Ny dato for forslag til saker som skal behandles i årsmøtet er 10.mars. De kan sendes til styret via Kontakt Oss skjemaet på vår nett side www.skjaerviken.no

 

Skjærviken Båtforening på Facebook