Opplagsmateriell merkes og settes på øverste nivå innerst mot fjellet. Materiell som ikke er fjernet på  nederste nivå innen 15.juni, vil bli kastet.

Skjærviken Båtforening på Facebook