Priser 2022

Bryggemeterpris (BM) x 1000            BM             Sum
Vinteropplag 0,075*  
Medlemskontigent 1,5 1800
Leie indre brygge over 3,65m 1,5 1500
Båt nr 2 1 1000
Sommeropplag henger 0,4 400
Administrasjonsgebyr 0,1 100
Purregebyr 0,1 100
Dugnadsgodtgjørelse pr time 0,12 120


*lengdemeter x bredde

For leietagere kommer et tillegg på: kr 1000,- for vinteropplag. Kr 1800,- for bryggeplass

Innskudd pr breddemeter er kr 7500,-

Skjærviken Båtforening på Facebook