Saken med grunneieren har vært i lagmannsretter, og er nå oppe og avgjort. 

Dommen lyder som følger: 

Festeavgift for gnr.57 bnr1 feste nr 31 i Fredrikstad fastsettes på grunnlag av tomteverid på 1.200.000 og med en festerente på 4% til 48.000,- kroner pr år med virkning fra 1.juli 2011 

Avsavnsrenten settes til 3,5% 

Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger, samt halvparten av godtgjørelsen til skjønnsmedlemmene etter rettens særskilte salærfastsetting. 

Skjærviken Båtforening på Facebook